Management informatie

Voor PoortwachterMaat® is standaard een uitgebreid set aan rapporten beschikbaar. De belangrijkste zijn (elke gewenste periodeselectie is mogelijk):

  • Verzuim per werknemer plus reden ziekmelding en loonwaarde
  • Verzuimfrequentie en dagverzuim (zien wie zich de afgelopen 2 jaar bijvoorbeeld op een maandag heeft ziek gemeld)
  • Schadelast (per bedrijf en per werknemer)
  • Verzuimpercentage

Als u de functie van arbodienst vervult, dan is het handig om te weten dat alle verzuimpercentages van alle klanten worden opgeteld en dat op het hoogste niveau (dat van de arbodienst) een gewogen gemiddeld verzuim wordt gegeven.
U ziet dus uw performance als arbodienst en kunt meten of uw aanpak resultaat oplevert. Bijvoorbeeld ten opzichte van het landelijke gemiddelde verzuim.