Inrichting

In PoortwachterMaat® en ReintegratieMaat® kunnen met gemak complexe organisatiestructuren worden gebouwd. Een holding met werkmaatschappijen en daaronder weer andere bedrijven. Het maakt niet uit hoe breed of diep.
De inrichting van de applicaties bestaat uit:

  • Organisatie opzet en inrichting (NAW; contactpersonen etc.)
  • Gebruikers/autorisaties vastleggen, incl. dossier autorisaties.
  • Werknemers (van uw klanten) invoeren, middels excel migreren of handmatig.
  • Triggers (e-mail meldingen) benoemen en activeren.
  • Workflow inrichten: de vaste workflow en de variabele componenten.
  • Verzuimhistorie met terugwerkende kracht invoeren.
  • Verzuimdossiers importeren in digitaal dossier.

Vaak wordt voor de ICT branche (spottend) de factor "pi" gehanteerd. Ofwel: de opdrachtgever is altijd meer dan 2x de geraamde kosten kwijt. Dit kan zal u bij Innovict niet overkomen: 1x1 = 1